A čo ja, miláčik? | 2007

A čo ja, miláčik? | 2007

... Kde bolo, tam bolo, mnoho gazelých krokov od Ngorongoro, v jednom zapadnutom keňskom údolí, žila jedna veľmi múdra žena, ktorá ovládala tajnú reč stromov a kameňov. Bola to náčelníkova žena. A tá žena bola pokorná. Náčelník Bobo sa vracal, každý deň do chatrče neskoro večer. Bol bojovník. Veľký bojovník, ktorý chránil svoj kmeň. Bojoval so zlými démonmi savany a strašnými šelmami lesa. Vracal sa vždy s potrhaným plášťom a vlastnou kožou a na kosť vyhladovaný. Tá pokorná múdra žena mu rany vždy ošetrila, nasýtila ho a odev mu pozašívala. Každé ráno plný nových síl náčelník Bobo odchádzal do bojov s démonmi a šelmami. A ony vidiac, že je náčelník opäť silný, a že ho nepremôžuu, poslali mocnú a zákernú čarodejnicu so sladkým hlasom do náčelníkovej chatrče za múdrou ženou, aby jej škodila a ubližovala...

/Úryvok z knihy "Rozprávky kmeňa Mango-mango", Fatran 1985, Bratislava. Zo svahilského originálu "Nyahururu Mango-mango dudi" preložila Mgr. Margita Pokorná - dlhoročná lektorka letnej školy umeleckého prekladu a interpretácie umeleckých textov a držiteľka 7 Hollého cien./

Premiera: 26. marec 2007, DK Dru�ba Levice

Autor: T�?a Kus�

/Kom�dia/

R��ia: Edo �ebian
�prava: Pe?o Mesz�ro�
Dramaturgia: Pe?o Mesz�ro�

Margita: Ria Mesz�ro�ov�
Scarlet: Aneta Lipt�kov�, alt. Lenka Horv�thov�
Bohu�: Pe?o Mesz�ro�
mu�: Edo �ebian


zhotovenie nahr�vok: Norbert M�sz�ros
preprava: Milan Dian
v�ber hudby: Pe?o Mesz�ro�
plag�t a bulletin: Nikola Ge?eiov�

kost�my: Ria Mesz�ro�ov�, Nora Nagyov�
v�roba kost�mov: Nora Nagyov�
sc�na: Pe?o Mesz�ro�
odborn� sc�nick� spolupr�ca: Eva Klin?okov� a.h.
technick� podpora predstavenia: Peter Holba, Edo �ebian, Milan Dian
svetl�: Peter Holba

Ocenenia:

3.miesto na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
�?as? na Tlma?skom ?inohran� - celoslovensk� prehliadka
Individu�lna cena Petrovi Mesz�ro�ovi za hereck� v�kon v postave Bohu�a na krajskej prehliadke v Tlma?och

Doposia? repr�z: 4