Helverova noc |2004

Helverova noc |2004

"...dnes v noci múdri ľudia nespia."
Možno ste zvedaví o čom to je. Možno to pochopíte hneď. Možno až na konci. Možno nepochopíte... Možno dokonca Helvera poznáte. Možno je to váš sused. Možno je dieťaťom. Možno sa to bude zdať niekomu nereálne. Niekomu možno až príliš reálne. Niekto to možno naozaj zažil. Alebo o tom možno niekde čítal. Možno poznáte Gilberta. Možno sa aj zasmejete. Niektorí si možno poplačú. Možno prídete zas. Možno už nikdy. A možno nieste ani diváci...

Premiéra: 12. marec 2004

Autor: Ingmar Villqist

/Dráma/

Réia: Edo Šebian

Scéna a dramaturgia: Edo Šebian

Osoby a obsadenie:
Karla: Ria Mészárošová
Helver: Petr Mészároš


Zvukové efekty: Marián Beťko, Juraj Hruška

V inscenácii sú použité skladby:
- Ludwiga van Beethovena
- Frederyka Chopina
Technické požiadavky:
Javisko - minimálne 3 x 4 m,
5 reflektorov, CD prehrávač
Minutáž: 60 min

Ocenenia:

2.miesto v Nitrianskom kraji v kategórii činoherného divadla

2.miesto na Celoslovenskej prehliadke činoherného divadla Belopotockého Mikuláš

Individuálna cena Peťovi Mészárošovi za herecký výkon v postave Helvera na krajskej prehliadke činoherného divadla

Individuálna cena Peťovi Mészárošovi za herecký výkon v postave Helvera na Celoslovenskej prehliadke činoherného divadla Belopotockého Mikuláš

Účasť na medzinárodnom festivale Scénická žatva v Martine

Doposiaľ repríz: 36