Návšteva mladej dámy | 2005

Návšteva mladej dámy | 2005

Inscenácia  pochádza z autorskej dielne Zdeňka Podskalského (1923 - 1993), ktorý ju venoval hereckému tandemu Janžurová - Kopecký. Po dramaturgických zásahoch Mészároša a Šebiana z nej vznikol tvar, ktorý Vám  ponúkame. Recitál venovaný najmä láske a niečomu takému všeobecnému a pritom paradoxne originálnemu, akým je spolužitie muža a ženy.

Autor: Zdeněk Podskalský

(SLOVENSKÁ PREMIÉRA!)

/komédia/

TRAILER K PREDSTAVENIU:

https://www.youtube.com/watch?v=JZYllAB-AOY

Réžia: Edo Šebian

Dramaturgia: Peťo Mészároš a Edo Šebian
Úprava: Petr Mészároš - Eduard Šebian

Osoby a obsadenie:
Žena: Ria Mészárošová
Muž: Peťo Mészároš


Scéna: Edo Šebian
Kostýmy: kolektáv CMD
Technická zložka: Edo Šebian


Technické požiadavky:
javisko min 3x4m, divadelná aréna, 4 ks reflektorov, CD prehrávač

Ocenenia:

víťaz Nitrianskeho kraja v kategórii činoherného divadla

3. miesto na Celoslovenskej prehliadke činoherného divadla Divadelná Spišská Nová Ves

Zlatý gunár v kategórii divadlo na festivale Kremnické gagy

�?as? na medzin�rodnom festivale Sc�nick� �atva v Martine

�?as? na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom

�?as? na festivale FiestaFest v Senici

�?as? na festivale FesTe�tro ?ast�

�?as? na festivale Kremnick� gagy v Kremnici

�?as? na festivale Zogrod v Malej Frankovej

�?as? na festivale Divadeln� Chalupka v Brezne

�?as? na festivale Fedim�k v Tisovci

individu�lna cena Pe?ovi Mesz�ro�ovi za hereck� v�kon v postave Mu�a na krajskej prehliadke ?inohern�ho divadla

individu�lna cena Rii Mesz�ro�ovej za hereck� v�kon v postave �eny na krajskej prehliadke ?inohern�ho divadla

individu�lna cena Pe?ovi Mesz�ro�ovi za hereck� v�kon v postave Mu�a na Celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Divadeln� Spi�sk� Nov� Ves
individu�lna cena Rii Mesz�ro�ovej za hereck� v�kon v postave �ena na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom

v�ber na festival Stochovsk� T�lie v Stochove (?R)

v�ber na festival ?esko-slovenskej kult�ry v �st� nad Orlic� (?R)


Doposiaľ repríz: 69