O skutkoch a jestvovaniach | 2011

O skutkoch a jestvovaniach | 2011

Nonverbálna pohybová inscenácia O skutkoch a jestvovaniach vznikla na motívy poviedky Gabriela Garcíu Márqueza –Veľmi starý pán s obrovskými krídlami. Hľadanie emocionálnej podstaty a vyjadrenia seba ale aj okolitého sveta cez pohyb, gesto no predsa bez slov a to na pozadí grotesknosti sa stalo základom pre silnú pohybovú ale aj metaforickú výpoveď o našich skutkoch a samotnom jestvovaní. Na pozadí magického prostredia a postavičiek z Márquezovej poviedky sme chceli vyskladať skladačku vždy inak, nanovo, no zázračne s rovnakým výsledkom. Pohyb, hudba, emócia a vzájomná interakcia energii samotných hercov na javisku- v pomyselnom bizarnom svete snov- ponúkli pôdu pre inšpiratívne hľadanie ciest aj návratov zo sveta/ do sveta- z nás/ do nás.... Ako možno objaviť skutočné jestvovanie? Nakoľko naše skutky podmienia, ako a kadiaľ pôjdeme ďalej...

(nonverbálna inscenácia)

voľne na motívy poviedky Gabriela Garciu Marqueza"Veľmi starý muž s veľkými krídlami"

Premiéra : 29.apríl 2011

TRAILER K PREDSTAVENIU:

https://www.youtube.com/watch?v=f8FT0LCoQmw

Dĺžka predstavenia 60 min.

Hrací priestor: cca. 8x6m (predstavenie je možné realizovať aj v netradičných priestoroch).

Účinkujú:

Ona | Ria Meszárošová
On | Petr Meszároš
Anjel | Albín Štroffek alt. Peter Beniačik

 

Dramaturgia | Zuzana Bírešová
Scénografia |Dáša Krištofovičová
Realizácia scény | Edo Šebian
Kostýmy | Eva Klinčoková, Dáša Krištofovičová

Réžia | Peter Luptovský

Napísali o predstavení:

Nonverbálna inscenácia O skutkoch a jestvovaniach vychádzala z prózy klasika magického realizmu Gabriela Garcíu Marqueza a dala sa čítať ako divadelná moralita. Režijne, herecky, scénograficky (Dáša Krištofovičová) išlo o dôsledne prepracované predstavenie takmer profesionálnej úrovne. Svojou poetikou a výtvarným riešením (scénografia Dáša Krištofovičová)  vychádzalo z princípov chudobného divadla, pripomínalo éru československého štúdiového divadla 70. a 80. rokov, evokovalo poľské divadelné inšpirácie, napájalo sa na prúd antropologického divadla a napriek dokonalosti výrazu pôsobilo istým spôsobom „starosvetsky“. Inscenácia bola postavená predovšetkým na herectve ústrednej dvojice a výkon, ktorý podali Ria Mészárošová a Petr Mészároš bol výborný. Do príbehu manželov (on a ona) , pre ktorých zázrak vzkriesenia sa stane druhoradým v porovnaní s túžbou po mamone, vniesli aj klaunsko-cirkusové pasáže, boli presní vo výraze, geste, tempo-rytme. Téma deštrukcie hodnôt trochu prevážila a zatmila kontrapunkt – príbeh anjela, dialóg s anjelom.

Nadežda Lindovská

V obchodoch dnes bez problémov zoženieme napodobeniny rustikálnych vecí či starožitností a pre mnohých sa práve takýto „retroštýl“ stáva módnou záležitosťou. Natrafiť však na hodnotný originál čohosi rustikálneho, je však väčší problém a samozrejme je treba siahnuť hlbšie do peňaženky. Hlbšie do peňaženky by som pokojne siahol aj v prípade inscenácie „O skutkoch a jestvovaniach“  z produkcie tandemu súborov „Kusy cukru“ a „Celkom malého divadla“. Na motívy poviedky Gabriela Garcíu Márgueza – Veľký starý pán s obrovskými krídlami, je postavený pôdorys nonverbálneho pohybového divadla.

 

Porovnanie s hodnotným rustikálnym originálom je namieste, a to najmä z hľadiska výtvarnosti a vizuálnosti inscenácie. Pred zrakom divákov sa demonštruje s originálnosťou materiálu – človeka, potravín, peria na krídlach anjela, vody, ale najmä dreva. Z neho je vytvorené polyfunkčné pódium, ktorého sa pointuje v jednotlivých situáciách. Z dosiek, ktoré akoby boli zobrané z Hanákovho filmu „Obrazy starého sveta“, cítiť vekom (nie maliarom) spatinovanú skúsenosť. Subtílne svietenie (s výnimkou pre mňa zbytočného stroboskopu) v kombinácii s takouto autentickosťou pred nami necháva zaznieť obrazy v sépiovej farebnosti a kvalite. Máme pocit, že v takejto kvalite sveta ešte má zmysel hovoriť o hodnotách života. A práve stopy rôznych hraničných situácií v živote človeka, v ktorých sa overujú jeho morálne kvality, sú obsahom jednotlivých výstupov.

 

Anjel, ktorý sa značne unavený vplazí do hraničnej situácie smrti jednej z dvojice protagonistov, urobí zázrak a necháva ho ožiť, aby následne prežíval všetky modelové situácie zlyhania človeka, kde sa na záver stáva on samotným jeho obeťou. Vstáva z mŕtvych, aby sa odplazil a kdesi ďalej znovu prežil rovnakú skúsenosť ľudskej nepoučiteľnosti. Pôdorys inscenácie týmto rámcom naberá až rituálny charakter s otázkou - koľko krát treba ukrižovať Krista, aby sme prestali byť hriešnymi?  Poviete si – moralita. Áno, ale nie z tých, ktoré falošne poúčajú, ale v tomto prípade vo vás otvárajú opodstatnené otázky a pochybnosti o kvalite vášho života.

 

Z hľadiska hereckého obsadenia dvoch protagonistov (muža a ženy), možno ako ranu istoty (v dobrom slova zmysle) hodnotiť manželov Meszárošovcov, ktorí v kontexte neprofesionálneho divadla predstavujú vysoký herecký nadštandard. Ako anjeľ/trpiteľ im sekunduje Albín Štroffek, na túto postavu veľmi zaujímavý herecký typ.


Mgr. Peter Janků, PhD.

Doposiaľ repríz: 24

Ocenenia:
Čestné uznanie na festivale XXXVI. Biesada teatralna v Horynci- Zdrój v Poľsku
1.miesto v Nitrianskom kraji na festivale Na scény Kozárovce 2013
účasť na celoslovenskom festivale EXIT 2013 v Levoči

účasť na festivale Divadelní dílna Nový Jičín
účasť na Mezinárodním festivale evropských regionů Hradec Kralové
účasť na svetovom festivale Spots op west Westouter 2015 v Belgicku