Príbehy z medziposchodia | 2005

Príbehy z medziposchodia | 2005

Výťah je vertikálny dopravný prostriedok, slúžiaci na prepravu osôb, domácich zvierat, prípadne iného nákladu nepresahujúceho povolenú hmotnosť. Výťah je dopravný prostriedok poskytujúci prepravovaným osobám neformálny priestor na výmenu názorov o počasí, politickej situácii, či akciách v hypermarketoch. Vo výťahu v podstate nemôžete zažiť nič vzrušujúce. Kým sa nezasekne...

Maniak � Filozof - B�snik

Autor: Vladim�r T�th

/komick� miniat�ra/

R��ia: Vlado T�th

�eny: Ria Mesz�ro�ov�
Mu�i: Pe?o Mesz�ro�

Sc�na a dramaturgia: Vlado T�th
Kost�my: kolekt�v CMD
Technick� zlo�ka: Marek Halabuk

Techn. po�iadavky: javisko min.2x2m,
4 ks reflektorov, CD prehr�va?
D?�ka predstavenia: 40 min

Ocenenia:

T�to inscen�cia sa nez�?astnila s�?a�n�ch prehliadok, vznikla ako spont�nny n�pad viano?n�ho dar?eka pre priaznivcov n��ho divadla.

Doposia? repr�z: 11