13.6.1973 blíženec - byvol, učiteľ

13.6.1973 blíženec - byvol, učiteľ

Petr Mészároš

Postavografia:

1992 - Hľadač (Hľadanie) - SPJ Levice
1994 - Emil (Ľudský hlas)- SPJ Levice
1996 - Herec Meszároš (Zlý sen) - ŠOK Šaľa
1996 - veľa postáv v Neumierajte prosím, ste v poradí - ŠOK Šaľa
1997 - Jigy (Červíky v krabičke) - Tri grácie Hlohovec
1997 - Fred (Verklikár) - ŠOK Šaľa
1999 - John Buchanan (Leto a dym)- SPJ Levice
2000 - Lajoš Tót (Tótovci) - Hľadanie Tlmače
2000 – Boženka (Polnočný žart)- Hľadanie Tlmače
2002 - Mark (Záhrada bez zeme)
2003 - On (Náhle nešťastie)
2004 - Helver (Helverova noc)
2005 - On (Príbehy z medziposchodia)
2006 - Muž (Návšteva mladej dámy)
2006 - Kat (Druhá smrť Jany z Arcu)
2007 - Jean (Slečna Júlia)
2007 - Bohuš Pokorný (A čo ja, miláčik?)
2008 - Mike Carsey (Zvyšky od obeda)
2008 - Mišo resp. Ondrej (Balada o Eve)
2010 - René (Deväť dioptrií)
2010 - Johnny Smit (Ahoj a zbohom)
2011 - Muž
(O skutkoch a jestvovaniach)
2012 - Stephen, Barney (Take on me! Nechaj to na mňa!)
2014 - Vronskij (Play Karenina)
2015 - Oskar (Pozerajte bez predsudkov!)

11-krát cena za herecký výkon
2-krát cena za dramaturgiu
1-krát cena za hereckú súhru