10.7.19xx, rak - tiger, učiteľka

10.7.19xx, rak - tiger, učiteľka

Ria Mészárošová

Postavografia:

1995 - Kristína (Slečna Júlia) - SPJ Levice
1999 - Oľga (Drahá pani profesorka) - Divadlo Hľadanie Tlmače
2000 - Mariška Tótová (Tótovci) - Divadlo Hľadanie Tlmače
2000 – Želmíra (Polnočný žart) - Divadlo Hľadanie Tlmače
2002 - Oľga (Záhrada bez zeme)
2003 - Ona (Náhle nešťastie)
2004 - Karla (Helverova noc)
2005 - Ona (Príbehy z medziposchodia)
2005 - Žena (Návšteva mladej dámy)
2006 - Jana (Druhá smrť Jany z Arcu)
2007 - Júlia (Slečna Júlia)
2007 - Mgr. Margita Pokorná ( A čo ja, miláčik?)
2008 - Jane (Zvyšky od obeda)
2008 - Eva (Balada o Eve)
2010 - Vilma (Deväť dioptrií)
2010 - Ester Smit (Ahoj a zbohom)
2010 - Mama (Malé upratovanie)
2011 - Žena (O skutkoch a jestvovaniach)

2012 - Jo, Bee, Alex (Take on me! Nechaj to na mňa!)
2014 - Karenina (Play Karenina)
2015 - Leona (Pozerajte bez predsudkov!)

9-krát cena za herecký výkon
1-krát cena za hereckú súhru