Náhle nešťastie |2003

Náhle nešťastie |2003

"...rybu noha nebolí !!!"

Inscenácia z pera súčasnej českej autorky Daniely Fischerovej je príbehom dvoch ľudí, muža a ženy, ktorí vedú márny boj s osudom. Ich osud je poznačený náhlym nešťastím, ktoré prežili v minulosti. Nevyrovnanie sa so stratou syna resp. nemožnosťou mať deti ich núti personifikovať sa do postáv biblického Jóba resp. antickej Niobé. To ich privádza do psychiatrickej liečebne. Tu prežívajú náhodne jednu spoločnú noc v návštevnej miestnosti ústavu.

(SLOVENSKÁ PREMIÉRA!)
Autor
: Daniela Fischerová

/psychologick� dr�ma/

TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=O8xcU7Sitz0

R��ia: Edo �ebian

Dramaturgia: Petr Mesz�ro�

Osoby a obsadenie:
ON: Petr Mesz�ro�
ONA: Ria Mesz�ro�ov�


Sc�na a kost�my: kol. CMD
Technick� zlo�ka: Sebo Stre?o

V inscen�cii s� pou�it� �ryvky
z diela Andr�sa Sz?l?siho.

Technick� po�iadavky:
Javisko � minim�lne 3 x 4 m, minut��: 50 min, 10 reflektorov, CD prehr�va?

Ocenenia:
Cena Rii Mesz�ro�ovej za hereck� v�kon
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena Pe?ovi Mesz�ro�ovi za hereck� v�kon
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Druh� miesto
na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
Cena za dramaturgiu na celo�t�tnom Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom

?as? na Celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Divadeln� Spi�sk� Nov� Ves

�?as? na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v�Novom Meste nad V�hom
Individu�lna cena RPND Rii Mesz�ro�ovej za hereck� v�kon v�postave Ona na Celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Divadeln� Spi�sk� Nov� Ves

�?as? na Festivale ?esko-slovenskej kult�ry v��st� nad Orlic� (?R)

Doposia? repr�z: 13