Slečna Júlia |2007

Slečna Júlia |2007

Slečna Júlia nie je na levickom javisku poprvýkrát. Už v roku 1995 ju naštudovali členovia Slovenského pohronského javiska (SPJ) pod vedením nebohého Františka Držíka. Na tom nie je nič neobyčajné. Zaujímavosťou však je fakt, že v úlohe Jeana sa na prvých, asi piatich skúškach objavuje vtedy 22-ročný Peťo Mészároš, ktorý následne od inscenácie odchádza. Po nútených personálnych rošádach do SPJ prichádza Ria Rajnohová, vtedy ešte nevediac, že bude neskôr Mészárošová, aby sa zhostila úlohy Kristíny. V závere?nej fáze a po ďalšom nútenom preobsadení vstupuje na naliehanie režiséra do súboru Edo Šebian a bravúrne vdýchne život "umierajúcemu" Jeanovi. V tej chvíli sa Edo s Riou videli prvýkrát. Peťa, kedže predtým odišiel, ešte nepoznali vôbec...
V tejto divadelnej sezóne Slečna Júlia Prichádza opäť. Opäť s Jeanom, ale bez Kristíny, v tom istom, ale de facto v inom obsadení. Bonjour, madam! Tá istá, a predsa úplne iná...

Premiera: 3. febru�r 2007, DK Dru�ba Levice
Autor: na mot�vy Augusta Strindberga

/Dr�ma/

R��ia: Edo �ebian

�prava: Pe?o Mesz�ro�, Edo �ebian
Dramaturgia: Pe?o Mesz�ro�, Edo �ebian

J�lia: Ria Mesz�ro�ov�
Jean: Pe?o Mesz�ro�

Ocenenia:

V�?az Nitrianskeho kraja v�kateg�rii ?inohern�ho divadla

�?as? na Celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Tlma?sk� ?inohranie v Tlma?och

�?as? na festivale FesTe�tro v�?astej

�?as? na festivale AmDiv v�Pren?ove

�?as? na festivale Divadeln� Chal�pka v�Brezne

�?as? na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v�Novom Meste nad V�hom

Individu�lna cena Pe?ovi Mesz�ro�ovi za hereck� v�kon v�postave Jeana na Celoslovenskej prehliadke ?inohern�ho divadla Tlma?sk� ?inohranie

Doposia? repr�z: 13

 


Zvukov� efekty: Mari�n Be?ko
Zhotovenie nahr�vok: Norbert M�sz�ros
Preprava: Milan Dian
Kost�my: Ria Mesz�ro�ov�
Sc�na: kolekt�v CMD
Odborn� sc�nick� spolupr�ca: Ivana Filkorov� a.h.
Technick� podpora predstavenia: Peter Holba, Edo �ebian, Milan Dian
Svetl�: Peter Holba

V inscen�cii je pou�it� skladba �Tango� od Tara Fuki.
�perky pou�it� v inscen�cii navrhla a vyrobila umeleck� design�rka Ivona Koprdov�.