Zvyšky od obeda | 2008

Zvyšky od obeda | 2008
Len málokto v živote nepoznal malú či väčšiu túžbu mať o niečo viac, ako má teraz. Len málokto sa necítil byť aspoň nachviľu odsunutý ako keby na vedľajšiu koľaj a niektorí možno nadobudli dojem, že spomínaná koľaj je dokonca slepá. Len málokto však tento stav dlhodobo dokáže akceptovať. Prirodzenou túžbou človeka je teda "posúvať" sa niekde ďalej, vidieť pred sebou nedoviditeľnosť horizontu.
S podobnými osudovými problémami sa pasujú postavy v našej inscenácii. Dej príbehu sa odohráva v malom jednoizbovom bytíku v londýnskej štvrti Soho. V ňom sa zhodou okolností ocitá Jane a práve tu ju jedno tuctové sobotné ráno objaví majiteľ bytu Mike. Tak sa rozohráva príbeh trpkej konverzačnej komédie.
Viac prezradiť by hádam ani nebolo na mieste... Pohodlne sa usaďte a prežite s nami príbeh dvoch ľudí, ktorí jednoducho cítia, že si od života zaslúžia väčší kus z pomyselného koláča, ale väčšinou im zostávajú len odrobinky.

Len zvyšky od obeda...

Premiera: 14.- 15. marec 2008, CMD �emberovce
(SLOVENSK� PREMI�RA!)

Na mot�vy hry Donalda Churchilla

/trpk� kom�dia/

R��ia: Edo �ebian

Dramaturgia Pe?o Mesz�ro�, Edo �ebian
�prava: Pe?o Mesz�ro�, Edo �ebian

Jane: Ria Mesz�ro�ov�
Mike: Petr Mesz�ro�


Technick� podpora predstavenia:
Pe?o Holba, Edo �ebian, Milan Dian
Svetl�: Pe?o Holba, Edo �ebian
Zvuk: Milan Dian

Preklad z anglick�ho origin�lu �The Leftovers� pre potreby divadla: Mgr. Zdena Gin?aiov�

V inscen�cii je pou�it� skladba "Sparks" od skupiny Coldplay
D?�ka predstavenia: 60 min

Ocenenia:

3.miesto na Divadeln�ch d?och v Tlma?och - krajsk� prehliadka
�?as? na Festivale Ani?ky Jurkovi?ovej v Novom Meste nad V�hom
�?as? na festivale Fedim�k v Tisovci
�?as? na festivale Feste�tro v ?astej

Doposia? repr�z: 27